Te Ao Māori

IMG_7448.MOV

School Haka

Kia rite

Kia rite

Kia mau HI

Ringa pakia

(4 x beats)


Ko matou te kura (beat) o KAWARAU

Te roto - WAKATIPU!

Te awa - KA-WA-RAU!

Te waka - TAKITIMU!

Te iwi -TA-HUNA TANGATA! 

I a ha ha


Ko matou te kura o KAWARAU!

Ko Tahu Pōtiki - te tipuna

Ko Haki te kura - te tipuna

He kai kei o mātou ringa

Maa te mahitahi

Ka tutuki noa

Te iwi motuhake e

Eke panuku, eke tangaroa

HI

Get ready

Get ready

Take your stance

Slap your hands

(4 x beats)


We are Remarkables Primary School!

Our lake - Wakatipu!

Our river - Kawarau!

Our canoe - Takitumu!

Our tribe - The people of Queenstown!

I a ha ha


We are Remarkables Primary School!

Tahu Potiki OUR ANCESTOR

Haki te kura OUR ANCESTOR

There is food at the end of our hands

By working together

Reaching out

The Remarkable people

We will succeed

HI

Karakia Timatanga

Mo tēnei rā

Whāia te mātauraka kia mārama

Kia whai take kā mahi katoa

Tū māia, tū kaha

Aroha atu, aroha mai

Tātou i a tātou katoa.


For this day

Seek knowledge for understanding

Have purpose in all that you do

Stand tall, be strong

Let us show respect

For each other.